Van hooi naar gras…

Het voorjaar is begonnen en het gras begint goed te groeien. Voor veel ezels (en paarden) zal er een verandering in het rantsoen gaan plaats vinden. In de winter bestaat het rantsoen hoofdzakelijk uit hooi en in het voorjaar zal het hooi (deels) vervangen worden door gras. Ezels kunnen net zoals paarden gevoelig zijn voor veranderingen in het rantsoen. Plotselinge veranderingen en/of onregelmatigheden kunnen leiden tot diarree, verstoppingen en koliek. In deze blog een aantal tips.

Lees verder »
Blog onderwerpen

Meest recente berichten

Een groep muildieren

Wat zijn muildieren en muilezels?

Een paard en een ezel kent iedereen. Maar wat is een muildier en muilezel? Wat zijn de verschillen tussen deze diersoorten? In deze blog informatie